POPULÄRT OM DJUR Sök på sajt:
Kakor (cookies) 
 Info om  djur   Fråga   Svar   Djurfakta   Artiklar   Källor 

   

 

En hamster
 
Fråga en zoofysiolog

Maximal livslängd hos några djur från hamstrar till myggor

Hur gamla kan hamstrar bli?
Hur gamla kan kängurur bli?
Hur gamla kan fåglar bli?
Hur gamla kan pelikaner bli?
Om gamla grodor
Hur gamla blir daggmaskar?
Hur gamla blir nyckelpigor?
Hur länge lever en mygga?
Hur länge lever en fluga?
Hur länge lever en röd brännmanet?
Läs på andra sidor:
    o om världens äldsta djur
    o om åldrandets orsaker
    o om livslängd och åldrande hos fler djur
Sök i alla svar och i alla djurartiklar
Åter till "Svar på frågor"


Europeisk hamster (Cricetus cricetus)

En europeisk hamster (Cricetus cricetus) övervakar omgivningen utanför sin håla. Dessa hamstrar gräver djupa gångsystem med bokammare och särskilda förrådshålor. Enligt uppgift kan en hamster lagra upp till 100 kg växtföda i en sådan jordhåla. Europeisk hamster förekommer som vild bland annat i centrala Europa. Courtesy of Wikimedia Commons under this CC License.

Hej och tack för en underbart intressant sida som jag och min bror ägnat väldigt mycket tid åt. Jag är väldigt intresserad av hamstrar och har länge försökt att få reda på om det finns uppgifter på hur gammal världens äldsta hamster har blivit? Har själv en sibirisk vintervit som är 2,5 år.

Som vanligt när det gäller djurs ålder hittar man många olika uppgifter. En hamster som hålls som husdjur uppges, enligt trovärdiga uppgifter, normalt leva 1,5-2 år. Flera källor anger ett maximum på 3 år. Jag har dock sett uppgifter på hamstrar som levt i fyra respektive fem år, dock utan källa angiven. Din hamster är alltså gammal, men med lite tur kan den leva ett tag till. Läs om stora och små däggdjurs ålder på en annan sida.

Det finns flera arter av hamstrar (underfamiljen Cricetinae bland råttdjuren). Europeisk hamster, guldhamster och dvärghamstrar är vanliga sällskapsdjur. Hamstrarnas vana att lagra mycket stora förråd av föda har gett upphov till ordet "hamstra". I Sverige började detta ord användas under första världskriget. Det rådde då brist på livsmedel och många människor började då lagra stora mängder mat att använda för egen del, utan hänsyn till andras behov. 2011.

Anders Lundquist

Till början på sidanMatschies trädkänguru

Matschies trädkänguru (Dendrolagus matschiei) innehar åldersrekordet bland kängurur. Djuren klättrar normalt i träden. Markytan är inte deras rätta element. Courtesy of Tanya Dewey, from Encyclopedia of Life under this CC License.

Jag har en elev som undrar ungefär hur gammal en känguru kan bli.

Det finns många känguruarter. De flesta finns i Australien. De tre största arterna kallas jättekängurur. Den högsta kända åldern för östlig grå jättekänguru är 25 år, för västlig grå jättekänguru 23,2 år och för röd jättekänguru 25 år. Åldersrekordet för känguruer, 26,9 år, innehas dock av en liten art, Matschies trädkänguru, som finns på Nya Guinea. För två andra trädkänguruarter rapporteras åldrar över 23 år. Detta är märkligt, eftersom större däggdjursarter tenderar att leva längre än små. Alla åldersvärden ovan gäller djur i fångenskap, som inte lidit av födobrist och utsatts för rovdjur. Livslängderna för vilda djur brukar vara betydligt kortare. 2016.

Anders Lundquist

Till början på sidanDen sydliga marknäshornsfågeln (Bucorvus leadbeateri)

Den sydliga marknäshornsfågeln (Bucorvus leadbeateri) är en stor fågel som kan bli mycket gammal, upp till 70 år. Den lever i grupper på upp till åtta fåglar, av vilka endast det dominerande paret fortplantar sig. De fortplantar sig mycket långsamt. Enligt en undersökning producerar de bara en unge vart nionde år. Courtesy of Harvey Barrison from Wikimedia Commons under this CC License.

Hejsan! Jag undrar hur länge en skata eller kråka kan leva. - Om hur gamla fåglar kan bli.

Kråkfåglar är rätt stora fåglar och under bästa möjliga förhållanden kan många av dem leva 10-20 år eller mer innan de dör av ålderdomssvaghet. De äldsta med acceptabel säkerhet belagda rekorden är för skatan (Pica pica) 21,7 år, för kråkan 19,2 år och för korpen 69 år.

Däggdjur lever vanligen längre ju större de är. Denna tendens finns också hos fåglar. Fåglar tenderar att leva längre än lika stora däggdjur. Men det finns undantag. Läs mycket mer om fåglars och andra djurs livslängd i artikeln "Världens äldsta djur: om olika organismers livslängd. Finns det djur som inte åldras, undflyr döden och kan leva ett evigt liv?" på en annan sida. 2012, 2016.

Anders Lundquist

Till början på sidanHur gammal kan en pelikan bli?

Här några med acceptabel säkerhet belagda åldrar. Den vita pelikanen (Pelecanus onocrotalus) och den krushuvade pelikanen (Pelecanus crispus) häckar bland annat i sydöstra Europa. Den äldsta kända vita pelikanen blev 51 år gammal, den äldsta kända krushuvade pelikanen 35 år. Båda dessa djur levde i fångenskap. För den amerikanska arten Pelecanus erythrorhynchos är en vild individ som blev 54 år gammal belagd.

Notera att mycket få pelikaner blir så gamla. Av vilda individer inom arten Pelecanus occidentalis uppges bara 30 procent av fåglarna bli mer än 1 år gamla, 2 procent mer än 10 år gamla. Åldersrekordet för denna pelikan är 43 år. Det anges inte i källan om denna fågel var vild eller inte. Det som gäller för pelikaner gäller också för nästan alla andra vilda djur. Dödligheten är mycket stor hos ungar och unga vuxna djur. Djuren dukar bland annat under för rovdjur, parasiter och födobrist. Mycket få djur blir mycket gamla. Åldersrekord för djur gäller oftast djur i fångenskap dels för att det är lättare att belägga sådana djurs ålder, dels för att de levt i en skyddad miljö med god tillgång till föda. Läs mycket mer om fåglars och andra djurs livslängd i en artikel om världens äldsta djur på en annan sida. 2016.

Anders Lundquist

Till början på sidanAfrikansk klogroda (Xenopus laevis)

Den afrikanska klogrodan (Xenopus laevis) lever även som vuxen i vatten. Vattenlivet gör att den kan utsöndra ammoniak genom huden i stället för att tillverka urinämne att avge via urinen. Läs artikeln "Grodor i öknen: om utsöndring av ammoniak, urinämne och urinsyra och om vattenbrist i torr miljö" på en annan sida. Courtesy of H. Krisp from Encyclopedia of Life under this CC License.

I ett litet akvarium på min byrå lever två stycken klogrodor. Det har de gjort i snart sju år nu. Ganska imponerande livslängd för en groda tycker jag. Det jag undrar är hur länge klogrodor egentligen lever? Jag kanske rent av har världens äldsta klogrodor simmandes i mitt akvarium utan att jag vet om det.

Tyvärr måste jag meddela dig att klogrodor kan bli betydligt äldre än så. Jag utgår ifrån att du har arten Xenopus laevis. Denna art kan bli 30 år gammal. Det förefaller vara så att grodor över huvud taget blir betydligt äldre än däggdjur av samma kroppsvikt. Läs mycket mer om grodors och andra djurs livslängd i en artikel om världens äldsta djur på en annan sida. 2002.

Anders Lundquist

Till början på sidanAustralisk jättedaggmask

En australisk jättedaggmask (Megascolides australis). Courtesy and copyright of Rodney Start and Museum Victoria.

Jag har fått frågan om daggmaskars ålder av mina elever. Jag har inte hittat något svar på den. Någonstans har jag läst att de blir upp till tre år gamla. Stämmer det? Tacksam för ditt svar.

Man vet inte så mycket om detta. Men daggmaskar anses maximalt kunna bli cirka 10 år gamla. De flesta av dem blir naturligtvis inte så gamla i naturen. De kan till exempel bli uppätna av fåglar eller mullvadar. Man har iakttagit tecken på åldrande hos vissa daggmaskarter. De minskar i vikt, mörknar och blir trögare.

Man skulle kunna tro att de gigantiska jättedaggmaskarna kan bli äldre än 10 år, men det finns inte några säkra uppgifter om detta. De lägger ett enda jättestort ägg som kläcks första efter cirka ett år. De nykläckta maskarna är redan cirka 20 cm långa. 2012.

Anders Lundquist

Till början på sidanLarv av nyckelpiga
Sjuprickig nyckelpiga (Coccinella septempunctata)

Ovan en larv av en nyckelpiga. Nedan den vanliga sjuprickiga nyckelpigan (Coccinella septempunctata). Både larver och vuxna av denna art lever av bladlöss. Nyckelpigor kan skydda sig genom att utsöndra en gul giftig vätska. Många fåglar och andra djur äter dem ändå. Courtesy of James K. Lindsey at Ecology of Commanster under this CC License (above) and Pudding4brains from Wikimedia Commons, in the public domain (below).

Försökte läsa in lite om nyckelpigans liv och leverne. Men hur gammal kan en nyckelpiga bli? Det står att den övervintrar i grupp. Men hur många vintrar klarar den i allmänhet? Har du någon uppgift om medellivslängd?

Nyckelpigor lever mindre än ett år. Den vanliga sjuprickiga nyckelpigan (Coccinella septempunctata) är vår vanligaste nyckelpiga. Den har i norra Europa en generation per år. De vuxna övervintrar i ett slags dvala (s.k. diapaus) och vaknar till liv på våren. De äter först bladlöss och fortplantar sig snart. Därefter dör de.

Den sjuprickiga nyckelpigan lägger 10-30 gula ägg vid en äggläggning. Äggen läggs samlade bredvid varandra på en växt, till exempel på ett blad. En hona kan lägga många sådana äggsamlingar under sin livstid. Totalt kan hon lägga flera hundra ägg, kanske mer än ett tusen.

De befruktade äggen utvecklas till larver som även de äter bladlöss. Larverna förpuppar sig och nya vuxna nyckelpigor kläcks sedan. Det är dessa nyckelpigor som övervintrar. På varmare breddgrader kan den sjuprickiga nyckelpigan ha två eller flera generationer per år.

Hej, och stort tack för ett klargörande svar. Om jag förstått rätt så har många av de övervintrande insekterna en generation per år? Förresten så hade vi i Skåne en veritabel nyckelpigsinvasion sommaren 2009. Berodde det på gynnsamma förhållanden för bladlöss?

Tack för ditt brev! Ja, många insekter i Sverige har bara en generation per år. Notera dock att olika insektsarter övervintrar i olika stadier: som ägg, larver, puppor eller vuxna.

De "invaderande" nyckelpigorna är just de djur som ska övervintra. Jag vet inte varför nyckelpigorna blev så många. Det är ingen ovanligt händelse. Men det kan mycket väl bero på bladlustillgången. 2011, 2012, 2015.

Anders Lundquist

Till början på sidanJag har tre frågor om myggor. Överlever mammorna eller dör de efter det att de har lagt ägg? Hur länge lever en mygga? Hur många olika sorters mygg finns det? Tack på förhand!

En del stickmyggor fullbordar hela sin livscykel på ca 10 dagar. Hos andra kan livscykeln vara flera veckor lång. Livscykeln är hela den tid det tar för djuren att utvecklas från nylagt ägg till larv, puppa och till slut till adult (vuxen) insekt fram tills dess att de vuxna insekterna lagt nya ägg. Honorna måste suga blod för att kunna fortplanta sig. De behöver näringsämnen som finns i blodet för att producera ägg. Honorna lägger många ägg. Förmodligen dör de flesta mygghonorna snart efter det att de har lagt ägg eller redan innan de hunnit lägga ägg. De flesta hamnar nog i magen på en fågel. Jag vet inte hur gamla myggor kan bli, men jag skulle gissa att de myggor som inte blivit fågelmat dör av ålderdomssvaghet efter några veckor. Det finns cirka 2 500-2 700 olika arter av stickmyggor (familjen Culicidae). Dessutom finns det flera andra familjer av myggor, av vilka de flesta inte suger blod. Läs om hur myggan lockas till människan på en annan sida. 2001.

Anders Lundquist

Till början på sidanHejsan! Kul forum. Har sökt lite på nätet men inte hittat något svar på frågan om en flugas livslängd. I alla år har vi brukat kalla vår husfluga för Roland till barnens och vår egen glädje. Sedan ett par månader har vi en fluga som flyger runt och håller oss sällskap. Nu är det den 10 januari och jag börjar undra vad det handlar om. Självklart vet vi inte om det är samma fluga, men vi har bara sett en åt gången och det är smällkallt ute. Kan det vara Roland?

Ja, det kan mycket väl vara Roland.

Livscykeln för spyflugan Calliphora vicina är som följer:

Embryonalutveckling: cirka ett dygn.
Larvutveckling: några dagar.
Puppstadium: cirka en vecka.
Vuxet stadium: ett par veckor.

Ägget kläcks alltså cirka ett dygn efter äggläggningen. Tiderna ovan påverkas mycket av temperaturen. Tiderna är troligen av samma storleksordning för många andra flugarter. De vuxna flugorna dör alltså av ålderdomssvaghet några veckor efter kläckningen från puppan, om de inte innan dess blivit uppätna av något insektsätande djur. Så livet är kort för en fluga.

Men det finns en del flugarter som övervintrar som vuxna (inte som puppor eller ägg) och övervintrande flugor måste förstås leva längre, så att de kan fortplanta sig när våren kommer. Så gör den så kallade vindsflugan och den söker sig ofta inomhus på hösten. En slött flygande fluga inomhus vid den här tiden på året är förmodligen en vindsfluga. Läs om hur vindsflugor klarar vintern på en annan sida. 2011.

Anders Lundquist

Till början på sidanRöd brännmanet (Cyanea capillata)

Röd brännmanet (Cyanea capillata) finns vid den svenska västkusten. Den figurerar i en novell av Arthur Conan Doyle "The Adventure of the Lion's Mane" där Sherlock Holmes löser ett brännande problem. Den kallas på engelska "lion's mane jelly" på grund av sin ofta brunröda färg. Courtesy of Paul Norwood, from Encyclopedia of Life under this CC License.

Hur länge lever en röd brännmanet?

Det frilevande medusastadiet av den röda brännmaneten (Cyanea capillata) uppges leva cirka 1 år. Jag hittar dock inga helt säkra uppgifter. Det fastsittande polypstadiet tros kunna leva i flera år. Läs här om maneters livscykel på en annan sida.

Den röda brännmaneten finns i alla hav, utom i tropikerna. Den är troligen den största kända manetarten, som i arktiska och antarktiska vatten uppges nå en diameter på 2-3 meter med cirka 30 meter långa tentakler. Vid den svenska västkusten blir den dock inte lika stor. Den är favoritföda för havslädersköldpaddan (Dermochelys coriacea).

Det finns dock ett nässeldjur som skulle kunna sägas ha evigt liv. Läs om Turritopsis på en annan sida. 2019.

Anders Lundquist

Till början på sidan

Till "Svar på frågor"


Zoofysiolog, skribent och webbansvarig:
Anders Lundquist, senior universitetslektor emeritus
Adress: Biologiska institutionen, Lunds universitet, Biologihus B, Sölvegatan 35, 223 62 Lund
E-post:
Senast uppdaterad: Se årtal efter varje svar.
Webbplatsen använder kakor. Surfar du vidare, godkänner du detta. Läs mer här.

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.