POPULÄRT OM DJUR Sök på sajt:
Kakor (cookies) 
 Info om  djur   Fråga   Svar   Djurfakta   Artiklar   Källor 

   

 

Ung bonobo
 
Fråga en zoofysiolog

Hjärnan. Intelligens och förstånd. Språk och kommunikation

What is the smartest animal? - Världens "smartaste" djur?
Hur "smart" är en råtta? Inlärning och anpassning
Tänker bläckfiskar? De "intelligentaste" ryggradslösa djuren
Varför kan papegojor tala? Om deras "intelligens" och härmningsförmåga. Om jakon Alex, frid över hans minne
Kan hundar prata? Om signaler, symboler och språk
Kan vi prata med andra djur? Hur djur reagerar på mänskliga signaler utan att vi märker det. Om telepati
Kan apor tala? Vad är ett språk? På gränsen till språk: schimpanser och bonobor
Har delfiner ett språk eller bara en stor repertoar av ljud?
Sök i alla svar och i alla djurartiklar
Åter till "Svar på frågor"


Chimpans

Is this the smartest animal on earth? Copyright 1996 Corel Corporation.

I am looking for information on what the world's smartest animal is. Any help you could give me would be greatly appreciated. Thank you!

Man is probably regarded by many people as the smartest animal on this planet. However, looking back at the history of mankind, you could argue that man is actually the most stupid animal. In that case, the next in line on the smartness list would certainly be one of the great apes, probably the chimpanzee or the bonobo.

The great apes need protection! Read more at "The Ape Alliance". 2016.

Anders Lundquist

Till början på sidanSvartråtta (Rattus rattus)

En svartråtta (Rattus rattus). Gnagarna (Rodentia) är utan tvekan den största däggdjursordningen, omfattande cirka hälften av alla nu levande däggdjursarter. Flera gnagare lever gärna nära människan, till exempel husmus, svartråtta och brunråtta. Svartråttan spred en gång pesten, den svarta döden, men trängdes sedan undan av brunråttan (Rattus norvegicus). Dagens svenska vildråttor, liksom tamråttorna, är brunråttor. Svartråttan är utdöd i Sverige. Läs om digerdöden och andra pestepidemier på en annan sida. Courtesy of Brad Smith from Encyclopedia of Life under this CC License.

Är det bevisat hur intelligent en råtta egentligen är och förstår den vad vi säger och menar? Är deras hjärna lika smart som vår?

Råttan är inte särskilt "smart" jämfört med oss människor och har en mindre välutvecklad hjärna. Särskilt att notera är att storhjärnans bark är betydligt mindre väl utvecklad hos råttan än hos människan, i synnerhet den del av barken som kallas neokortex ("tänkarhuvan"). Jag tror inte råttan förstår vad du säger och menar. Men den bruna råttan är en framgångsrik djurart som är mycket läraktig och har lätt att anpassa sig till nya miljöer. Den konkurrerar ju faktiskt nästan med oss om herraväldet över våra städer. 2011, 2017.

Anders Lundquist

Till början på sidanÅttaarmad bläckfisk

Åttaarmad bläckfisk av släktet Octopus. Bläckfiskar har en komplicerad hjärna. De har kanske de högst utvecklade mentala förmågorna bland de ryggradslösa djuren. Courtesy of OpenCage from Wikimedia Commons under this CC License.

Stämmer det att bläckfiskar har ett högt utvecklat logiskt tänkande?

Man vet att bläckfiskar är mycket läraktiga och att de har de kanske mest komplicerade hjärnorna bland de ryggradslösa djuren. I försök har man visat att de har en välutvecklad inlärningsförmåga. De kan lösa problem, åtminstone genom "försök och misstag" ("trial and error"), möjligen även direkt genom att bedöma problemet. De har också ett välutvecklat minne. Bläckfiskar har en mycket välutvecklad förmåga att växla färg. Det har föreslagits att de har färgsignaler som kan kombineras till något som liknar ett språk. Detta är emellertid synnerligen osannolikt. Läs om färgväxling hos djur på en annan sida.

Vissa bläckfiskar har visat sig ha regelbundna viloperioder. Dessa perioder skulle kunna motsvara ryggradsdjurens sömn. Man har dock ännu inte kunnat visa detta genom att mäta deras EEG (elektroencefalogram). De klarar inte det så kallade "spegeltestet", men man kan inte utesluta möjligheten att de har en enkel form av medvetande. Läs om sömn och om medvetande och spegeltest på andra sidor.

Vissa iakttagelser antyder att bläckfiskar skulle kunna känna smärta. Det har uppgivits att en bläckfisk som utsatts för obehagliga försök av en forskare försökte gömma sig och skiftade färg, när forskaren närmade sig akvariet. Man kan således tänka sig att bläckfiskar kan uppleva känslor. I Storbritannien gäller samma försöksetiska regler för bläckfiskar som för ryggradsdjur. Läs om smärta på en annan sida.

Men bläckfiskar har definitivt inte ett högt utvecklat logiskt tänkande. En faktor som begränsar bläckfiskarnas möjlighet att utveckla sina hjärnfunktioner är att de har en mycket kort livslängd. Även stora arter lever, märkligt nog, bara några år. En annan begränsande faktor är att bläckfiskar inte är sociala djur. De umgås med artfränder bara i samband med parningen. Märkligt nog dör de efter det att ha fortplantat sig bara en gång. Läs om bläckfiskars fortplantning och om deras korta livslängd på andra sidor. 2011, 2012, 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanHur kommer det sig att papegojor kan tala?

Papegojor har en välutvecklad syrinx, som finns där luftstrupen grenar sig. Fåglarnas syrinx är den kanske bästa ljudbildande apparaten bland djuren. Det är därför som papegojorna kan ge ifrån sig många olika ljud, bland annat många av de ljud som ingår i vårt språk. De har också en välutvecklad förmåga att härma olika ljud. Läs om syrinx på en annan sida.

Dessutom har papegojorna, tillsammans med kråkfåglarna, den bäst utvecklade mentala förmågan ("intelligensen"), bland fåglarna. Detta gör att de är mycket läraktiga. Irene Pepperbergs berömda jakopapegojan Alex kunde känna igen 50 olika föremål och räkna från ett till sex. Han hade ett ordförråd på cirka 100 ord. Han kunde till och med ställa frågor och svara på frågor. Då kunde han koppla samman några få ord till en kort mening. Han hade alltså en mycket enkel form av språklig förmåga. Allt detta kunde han, trots att papegojor har en hjärna som är enormt mycket mindre än vår. Han klarade dock inte spegeltestet. Alex gick bort härom året, sörjd av många. Men nya jakopapegojor går nu i papegojskola. 2013.

Anders Lundquist

Till början på sidanAfrikansk vildhund

Detta är ingen hund utan en afrikansk vildhund (Lycaon pictus). Denna utrotningshotade art tillhör ett annat släkte än vargen, men är precis som vargen ett socialt djur. Alla tamhundar härstammar från vargen och är därför vargar, något som är svårt att inse när man ser en mops. Läs mer om världens alla arter av vilda hunddjur på "IUCN/SSC Canid Specialist Group". Copyright 1996 Corel Corporation.

Hur pratar hundar med varandra? - Om signaler, symboler och språk.

Hundar kan inte prata som vi människor. Orden i vårt språk kan betyda många olika saker som vi kan meddela andra. Man säger att orden fungerar som symboler. Orden i ett språk kan också kombineras med varandra på många olika sätt, så att man kan uttrycka väldigt mycket med relativt få ord. Hundar har inget språk som vårt. Men hundar kan signalera till andra hundar hur de känner sig. Hunden betraktar husse och matte som en del av hundflocken, så hunden signalerar också till oss människor. Signalerna kan vara ljud. Skällande kan betyda att hunden varnar och morrande att den hotar. Signalerna kan vara ansiktsuttryck. Visar hunden tänder, är den arg och hotar. Signalerna kan vara kroppsspråk. En hund som viftar på svansen är ju vänligt inställd. Slutligen kan signalerna vara dofter (som vi inte känner av). Hundar kan bland annat markera sitt revir med hjälp av dofter. Reviret är hundflockens "eget område".

Man har visat att hundar kan "förstå" mänskliga signaler, som ansiktsuttryck och handrörelser. Vargar, som brukar räknas till samma art som hundar, kan inte detta. En intressant slutsats är att hundens beteende, under dess långa tid som tamdjur, kan ha genomgått en evolution som anpassat den till ett liv tillsammans med människor.

Läs mer om hundens tämjning på en annan sida. Läs mer om språk nedan på denna sida. 2001, 2012.

Anders Lundquist

Till början på sidanJag vill att ni ska berätta mer om hur det funkar med telepati och djur, kan man verkligen prata med dem?

Andra djur än människan kan kommunicera med signaler, bland annat mimik, kroppsspråk, dofter och ljud. Många kommunicerar på samma sätt med människor, som då behandlas som flockmedlemmar. Men djur har inget språk sådant som vårt med symboler för många konkreta och abstrakta begrepp. De kan inte heller kombinera sina signaler så att olika kombinationer får olika betydelser. Vi människor gör ju det när vi gör meningar av ord. Jag tror inte att vi kan prata med djuren (människoaporna kanske undantagna). Däremot kan vi kommunicera med många djur med hjälp av enkla signaler.

Det finns inte några som helst bevis på telepatisk kommunikation, vare sig mellan människor och djur eller mellan människor. Men djur reagerar ofta på sinnesintryck som vi inte förmår uppfatta. Hunden kan till exempel uppfatta dofter som vi inte uppfattar och höra ljud som vi inte hör. Då kan det vara lätt att tro att hunden kommunicerar telepatiskt. 2018.

Anders Lundquist

Till början på sidanEn ung bonobo (dvärgschimpans, Pan paniscus

En ung bonobo (dvärgschimpans) Pan paniscus. Psykologen Sue Savage-Rumbaugh har lärt den berömda bonobon Kanzi cirka 350 symboler på tangentbordstangenter och papperslappar. Symbolerna representerar inte bara föremål, utan också handlingar och ett par abstrakta begrepp, som "bra" och "dålig". Kanzi kan meddela sig genom att kombinera ett fåtal symboler. Kanzi lär också förstå ett stort antal engelska ord. Han kan inte tala, men han kan kommunicera med andra språkutbildade bonobor. Man skulle kunna påstå att han behärskar ett slags "språk" med en mycket enkel grammatik. Mot detta talar att han inte kan beskriva omvärlden, ställa frågor eller uttrycka åsikter. Han kan främst förmedla sina behov, det vill säga vad han vill ha. Läs mer i svaret nedan. Courtesy of Pierre Fidenci from Wikimedia Commons under this CC License.

Kan apor kommunicera? Har de ett grammatiskt språk?

Först måste vi försöka förklara vad ett språk är för något. En möjlig definition är följande. Ett språk består av symboler som kan kombineras så att olika kombinationer har olika betydelser. Ett litet antal ljud, kanske 20-30, kan kombineras till ett oerhört stort antal ord med olika betydelser. Ord och delar av ord kan kombineras till ett oerhört stort antal möjliga meningar med olika betydelser. För att åstadkomma meningar behövs ett regelsystem, en grammatik. Grammatiken ger regler för hur orddelar ska kombineras till ord och för hur ord ska kombineras till meningar. Ett språk bör också kunna uttrycka abstrakta begrepp.

Jag kan rekommendera en intressant bok som bland annat behandlar frågan om apor har ett språk: Peter Gärdenfors "Hur Homo blev sapiens. Om tänkandets evolution" (Nya Doxa, 2000). Gärdenfors behandlar språkförmåga hos schimpanser och bonobor (dvärgschimpanser). Han rubricerar det avsnittet "På gränsen till språk". Dessa djur har inte och kan inte lära sig ett talat språk, men detta beror förmodligen på att talapparaten inte är tillräckligt utvecklad. Aporna har inte heller tillräckligt många ljud. Men man kan lära dem teckenspråk och de kan förstå ett begränsat antal symboler. Och en hona lärde sin unge de tecken hon själv lärt sig. Aporna kan skapa "satser" med hjälp av sina tecken, men deras grammatik är mycket rudimentär. Det kombinerar bara två eller tre tecken till en "sats". Det har hävdats att dessa apor når en språknivå som ett barn på två och ett halvt år. Men Gärdenfors argumenterar för att aporna saknar många språkliga förmågor som finns hos barnet. 2001, 2012.

Anders Lundquist

Till början på sidanStämmer det att delfiner har mer utvecklat språk än människor?

Delfiner har definitivt inte ett mer utvecklat språk än människor. Man kan inte utesluta möjligheten att de har ett enkelt språk, men det har man inte lyckats visa. De kan emellertid producera många olika ljud. I pågående undersökningar försöker man ta reda på om de har något slags språklig förmåga. 2011.

Anders Lundquist

Till början på sidan

Till "Svar på frågor"


Zoofysiolog, skribent och webbansvarig:
Anders Lundquist, senior universitetslektor emeritus
Adress: Biologiska institutionen, Lunds universitet, Biologihus B, Sölvegatan 35, 223 62 Lund
E-post:
Senast uppdaterad: Se årtal efter varje svar.
Webbplatsen använder kakor. Surfar du vidare, godkänner du detta. Läs mer här.

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens.